Omet navegació

COMPETENCIES 2020-2021

Competències cientificotecnològiques 2020-21

Els apartats següents contenen les competències bàsiques de l'àrea cientificotecnològica del curs 2020-2021 corresponents a 4t d'ESO. Trobaràs respostes d'elecció múltiple en el qual has de triar una resposta i respostes de selecció múltiple en que hauràs de triar més d'una resposta. Aquestes respostes seran corregides automàticament. Algunes respostes són obertes i no seran corregides automàticament