Omet navegació

3. PRODUCCIÓ I CONSERVACIÓ D’ALIMENTS

Llegeix el text següent i respon a les preguntes:

PREGUNTA 14

Qüestió

Controlar la descomposició dels aliments, provocada per determinats microorganismes,
ajuda a conservar-los.
Quina de les accions següents no ajuda a controlar-la?

Respostes

a. Guardar els aliments trossejats, perquè els fongs i bacteris estiguin aïllats.

b. Disminuir la temperatura dels aliments, perquè la reacció de descomposició sigui més lenta.

c. Assecar els aliments, per extreure l’aigua que necessiten els microorganismes per
desenvolupar-se.

d. Empaquetar els aliments al buit, per disminuir la quantitat d’oxigen a l’envàs i dificultar la
vida dels microorganismes.

Realimentació

PREGUNTA 15

Qüestió

Els llevats (fongs) i els bacteris són microorganismes ben diferents: els llevats són
eucariotes i els bacteris són procariotes. Les cèl·lules procariotes són cèl·lules més
senzilles que les eucariotes.
Quina de les afirmacions següents és correcta?

Respostes

a. El material genètic dels llevats es troba dins el nucli.

b. El material genètic dels bacteris es troba dins el nucli.

c. El material genètic dels llevats es troba en el citoplasma.

d. La membrana nuclear és una estructura de les cèl·lules procariotes.

Realimentació

PREGUNTA 16

Qüestió

El llevat és un tipus de fong i, com qualsevol
ésser viu, es nodreix. És un ingredient
fonamental del procés d’elaboració del pa.
El llevat fa el pa més esponjós perquè durant
la fermentació produeix bombolles d’un gas
(diòxid de carboni, CO2 ) que fan augmentar el
volum de la massa de pa.
Per verificar que el llevat produeix un gas en
nodrir-se, un grup d’alumnes ha investigat com
varia la massa d’una mescla d’aigua i sucre,
amb i sense llevat, si es fa en un recipient obert
o tancat amb un tap.
La massa de la mescla és la mateixa a l’inici de cadascun dels quatre experiments que es
mostren a continuació. 

Quins dos experiments haurien de comparar els alumnes per determinar si el llevat
és el responsable de la disminució de massa deguda a la producció de gas durant la
fermentació?
Els alumnes haurien de comparar els experiments...

Respostes

a. 1 i 2.

b. 1 i 4.

c. 2 i 4.

d. 3 i 4.

Realimentació

PREGUNTA 17

Qüestió

En la fermentació de la llet per obtenir el iogurt, els bacteris
consumeixen el sucre de la llet (la lactosa) i produeixen àcid
làctic. Durant aquest procés, el pH disminueix des d’un interval
de 6,0-6,5 fins a 4,0-4,6. Quan el pH de la barreja arriba al valor
desitjat, la fermentació s’atura mitjançant un refredament ràpid.
L’acidesa del producte final evita la proliferació d’altres bacteris
potencialment patògens.
Es vol investigar com varia la velocitat de producció del iogurt
amb la temperatura, mesurant el temps que es tarda a arribar a
un pH de 4,6. Per fer-ho, es disposa de tres vasos de precipitats
iguals, amb les mateixes quantitats de bacteris del iogurt, però
sotmesos a temperatures diferents.
Quina és la variable independent, és a dir, el factor que es
modifica de manera intencionada?

Respostes

a. El volum de llet.

b. La temperatura.

c. El temps transcorregut fins a arribar al pH de 4,6.

d. La quantitat de iogurt natural que s’afegeix a la llet.

Realimentació

PREGUNTA 18

Qüestió

El gust amarg de les olives, degut a una substància anomenada
oleuropeïna, es pot eliminar tractant-les amb una dissolució
aquosa de sosa càustica (hidròxid de sodi, NaOH) a temperatura
ambient.
Quan l’oleuropeïna reacciona amb l’hidròxid de sodi, es
produeix una reacció química i les olives deixen de tenir sabor
amarg perquè...

Respostes

a. l’oleuropeïna canvia el seu sabor.

b. l’hidròxid de sodi emmascara el sabor amarg de l’oleuropeïna.

c. hi ha un canvi d’estat, l’oleuropeïna passa d’estat sòlid a gasós.

d. l’oleuropeïna es transforma i es forma una substància nova que no és amarga.

Realimentació

PREGUNTA 19

Qüestió

Per treure l’amargor de 2 kg d’olives cal preparar 3 kg d’una dissolució aquosa d’hidròxid
de sodi que tingui una concentració del 14% en massa.
Quina massa d’hidròxid de sodi s’ha de dissoldre en l’aigua per preparar la dissolució
demanada?

Respostes

a. 2,38 kg

b. 0,70 kg

c. 0,42 kg

d. 0,28 kg

Realimentació